Humans of Dutch Innovation Factory Harm Meijer

Humans of Dutch Innovation Factory Harm Meijer

Harm Meijer, community-lid van het eerste uur, innoveert op het gebied van goed bestuur en toezicht. “Goed opdrachtgeverschap, goed bestuur en capabel toezicht in organisaties is niet vanzelfsprekend.” Governance is de handeling of de wijze van besturen. Cultuur,...
X