Op 17 juni jl. is het RTT-project afgesloten met het Symposium Research Trends in Technology (RRT) waar alle tweedejaarsstudenten HBO-ICT van alle differentiaties in groepsverband aan hebben gewerkt. De studenten hebben een opdracht geformuleerd aan de hand van een lijst met onderwerpen.

Tijdens het symposium, onder leiding van een projectteam bestaande uit de docenten Mirabai Vosteen, Fenneke Mink, Marinus Toet, Hani Al-Ers en Petra de Rijk, stond dit jaar – in verband met covid-19 – een gastspreker op het programma die een presentatie verzorgde vanuit de Aula van De Haagse Hogeschool-locatie Den Haag.

Online posterpresentaties
Via Blackboard Collaborate (intranet) waren de groepen studenten verdeeld over de verschillende docenten en presenteerden de studenten met hun groep de poster. Voor enkele groepen heeft het coronavirus ook invloed gehad op de resultaten omdat zij het onderzoek bij de betreffende partij niet konden uitvoeren.

Wie was ook alweer de patatgeneratie?
Het onlangs door alumnistudenten van De Haagse Hogeschool opgestarte bedrijf Eye for Improvement gaf met hun onlinepresentatie vanuit de hoofdlocatie onder andere inzicht in de verschillende generaties. Opmerkelijk detail: de naam van de betreffende organisatie wordt altijd verzonnen door de generatie ervoor en heeft niet altijd een positieve benadering. De studenten die nu bij De Haagse Hogeschool studeren vallen onder de Generatie Z: een generatie die opgroeit in een volledig digitale wereld waar ze gewend zijn aan een constante bevrediging van behoeften.

And the winner is
Felicitaties gaan uit naar: H-RTT-ZO-2.2 (Energietransitie in de woningbouw gemeente Zoetermeer), H-RTT-BDM-J (Wie zijn de gamers die vals spelen in online games?) en H-RTT-DE-8 (Onderzoek naar smart city-ecosystemen). Deze groepen krijgen een VVV-bon opgestuurd. De studenten kunnen verder met de opgegeven feedback voor het maken van hun onderzoeksrapport dat ze voor dit studievak moeten opleveren.

X