Hoe bereiden jongsenioren zich voor op hun mogelijke kwetsbaarheid in gezondheid en welzijn op de lange termijn? Uit dit onderzoek blijkt dat jongsenioren zich nauwelijks voorbereiden op hun kwetsbaarheid in de toekomst en dat zij het beste benaderd kunnen worden vanuit hun situatie in het heden rond de dimensies van Positieve Gezondheid: het vermogen tot zelfstandigheid en het kunnen aanpassen aan leefomstandigheden.

Proeftuinen
Goede reden om hierop door te pakken; de uitkomsten van het onderzoek hebben geresulteerd in drie werkgroepen (proeftuinen) met de onderwerpen 1) Levensloopbestendig wonen, 2) Mobiliteit/vitaliteit en 3) Zingeving. In april 2020 zijn de drie proeftuinen, met in totaal 20 jongsenioren, online van start gegaan. De initiatiefgroep van betrokken jongsenioren (eindgebruikers) is de drijvende kracht om, samen met de partners van het Living Lab, proeftuinen op te zetten en hierbinnen tot concrete sociaal-technologische producten te komen.

Gericht op de toekomst
Om co-creatie te bevorderen en verbinding met eindgebruikers te borgen is ook de fysieke toegankelijkheid van het Living Lab belangrijk voor alle betrokkenen. Daarin spelen de eindgebruikers/bewoners een centrale rol. Een fysieke locatie in de wijk – dichtbij de leefwereld van de bewoner – maakt het mogelijk om in samenwerking actieonderzoek op maat uit te voeren, te faciliteren en veiligheid, privacy en participatie te optimaliseren. Daarom wordt het mobiele experimenteerhuis van de gemeente Zoetermeer, dat momenteel bij de Dutch Innovation Factory (DIF) staat, hiervoor als pilot gebruikt.

Lees het onderzoeksrapport Goed voorbereide jongsenioren in Zoetermeer, vanuit het heden bezig met hun mogelijke kwetsbaarheid in de nabije toekomst

Plicare en de GGD Haaglanden waren de opdrachtgevers, de partners van het Living Lab functioneerden als klankbord en de begeleiding was in handen van een sociaal-technologisch hoofdonderzoeker van het lectoraat Technologie voor Gezondheid van De Haagse Hogeschool.

X