De Stad als Lab: kansen en dilemma’s voor wijkprofessionals. Zo heet het RAAK-publiekproject dat op 1 september 2020 zal starten.

De Haagse Hogeschool heeft van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA* een subsidie ontvangen om met verschillende universiteiten, onderzoeksinstellingen en gemeenten onderzoek te doen. Ook in de gemeente Zoetermeer zal twee jaar onderzoek worden gedaan.

Een Stadslab, hoe werkt dat?

In een Stadslab wordt onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen voor stedelijke vraagstukken, door middel van co-creëren, testen en experimenteren. Hierbij wordt gezocht naar een verbinding tussen onderzoek, advies, beleid, praktijk en onderwijs. Het zal helpen om professionals te voorzien van inzichten, ervaringen en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol opzetten, meewerken aan en uitvoeren van stadslabs.

Het project

Gedurende het onderzoek zal er bekeken worden hoe steden het beste kunnen werken als lab en hoe wijkprofessionals zich het beste hierbinnen kunnen bewegen. Dit project loopt samen met de inzet voor gemeente Zoetermeer als Living Lab en is als het ware een verdiepingsslag voor de optimale uitvoering van stadslabs. De uitkomsten van dit onderzoek bieden wijkprofessionals praktische tools bij het opzetten van Stadslabs.

*Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Volg de Dutch Innovation Factory ook op Facebook en LinkedIn!

X