De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot Living Lab. Dit betekent dat de stad als levensechte experimenteerruimte wordt gebruikt.

Verschillende vraagstukken waar de gemeente aan werkt worden, samen met De Haagse Hogeschool, onderzocht en aangepakt. Dit gebeurt samen met bedrijven, inwoners en organisaties in zogenaamde Innolabs. Hier wordt samen gewerkt bij het onderzoeken, ontwerpen en implementeren van innovaties die van belang zijn voor hun leef- en/of werkomgeving.

Zorginnovatie en Wijkaanpak Meerzicht

Eind 2019 zijn er in Zoetermeer twee verschillende InnoLabs gestart, namelijk InnoLab Wijkaanpak Meerzicht en InnoLab Zorginnovatie.

  • In het InnoLab Wijkaanpak is projectleider Wim Burggraaf van De Haagse Hogeschool bezig met het opstellen van een actie- en onderzoeksagenda. De gemeente heeft vorig jaar in Meerzicht een wijkverkenning uitgevoerd. Hieruit kwamen twee aandachtsgebieden naar voren: meer passende woningen creëren en Meerzicht sociaal sterker maken.
  • Het InnoLab Zorginnovatie is ontstaan om een oplossing te bedenken voor de grote druk op de Zoetermeerse zorgketen en is gestart met het project Jong Senioren. Bij dit project is het doel te onderzoeken hoe jong senioren in de wijk De Leyens zich voorbereiden op hun mogelijke kwetsbaarheid in gezondheid en welzijn op de lange termijn. Hiermee wordt nu gewerkt aan mogelijke oplossingen om deze mensen langer, gelukkig in hun eigen woonomgeving te laten wonen.


    Volg de Dutch Innovation Factory ook op Facebook en LinkedIn!

  • X