Onze missie

Tekst missie:
Dutch Innovation Factory biedt een integrale plek voor ICT-onderwijs, onderzoek én ondernemersschap met als doel
Verbeteren van de aansluiting van onderwijs en onderzoek op het bedrijfsleven.
Stimuleren van ondernemerschap en innovatie.
Werkgelegenheid creëren in de regio.
Dutch Innovation Factory is een initiatief van gemeente Zoetermeer, Haagse Hogeschool en Stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (KIZ).

X