yellow shape
black shape

Van student naar cybersecurityspecialist

02 december 2021

René Wehrmann heeft zijn diploma ICT van De Haagse Hogeschool behaald en kon direct aan de slag als Security en Compliance Engineer bij Infinity IT in de Dutch Innovation Factory.

René heeft de differentiatie Information Security Management gevolgd en heeft zich voor de volle honderd procent gespecialiseerd in cybersecurity. “Mijn hele opleiding heeft te maken gehad met cybersecurity. Ik ben van nature niet technisch onderbouwd, maar wilde mij verdiepen in het menselijke aspect, zoals social engineering en security awareness.”

Belangrijkste speerpunten
“Het belangrijkste dat ik tijdens de opleiding te weten ben gekomen is dat cybersecurity in alle lagen van de organisatie speelt.” Het is van belang dat het bewustzijn omtrent de risico’s in de gehele organisatie komt kijken en niet alleen bij de verantwoordelijke werknemers van de IT-afdeling. “De mens is vaak de zwakste schakel. Mensen maken de fout, niet de computer.”

“Wat ik vooral heb meegenomen tijdens de studie is het beïnvloeden van de mens en de psychologie erachter. Dat kon ik ook direct toepassen in mijn werkzaamheden bij Infinity IT.

Social Engineering
“De module Social Engineering is mij het meest bijgebleven.” Studenten proberen tijdens deze module echt in te breken in een bedrijf en gevoelige data te achterhalen door in te spelen op de mens. Werknemers van een bedrijf manipuleren om gevoelige informatie los te krijgen. “Bij Infinity IT probeer ik nu ook bij (potentiële) klanten te toetsen om te achterhalen waar de zwakheden zitten om daar juist op te gaan acteren.”

Werken bij Infinity IT
Het afstudeeronderzoek van René ging over security awareness en de dienstverlening van Infinity IT. De belangrijkste conclusie was dat er een verantwoordelijk persoon aangewezen moest worden om het bewustzijn van cybersecurity binnen en buiten de organisatie te vergroten. “En dat ben ik nu. Ik ben aangesteld als Security en Compliance Engineer en ben verantwoordelijk voor zowel het interne als externe bewustzijn over cybersecurity. Ik zorg ervoor dat de werknemers van Infinity IT en onze klanten op de hoogte blijven van de nieuwste cybersecurity vulnerabilities en trends.” Het is belangrijk dat de security awareness op peil blijft en je niet achter gaat lopen ten opzichte van de cyberaanvallers.

In het Dutch Innovation Park werken ondernemers, onderwijs en onderzoek (samen) aan allerlei vraagstukken, waaronder op het gebied van cybersecurity. Tijdens Cyberweek (25 november tot en met 3 december 2021) besteden daarom we extra aandacht aan dit thema.