De Haagse Hogeschool gaat met ingang van het nieuwe schooljaar (september 2019) een begin maken met het op een nieuwe manier vormgeven van het ICT-onderwijs in de Dutch Innovation Factory. Er komt veel meer ruimte voor projectgericht onderwijs waarbij ook een inhoudelijke bijdrage wordt gevraagd van bedrijven, instellingen en overheden.

Vorige week maandag is het docententeam en het management van de opleiding HBO/ICT in de Factory met tientallen leden van onze Community in gesprek gegaan. Doel van de bijeenkomst was hoe deze onderwijsvernieuwing en de bijdrage van de leden er concreet uit kan zien. Voor het onderwijs geldt dat door intensieve samenwerking de inhoud actueel kan blijven en docenten en studenten kennis maken met nieuwe ontwikkelingen. Het nieuwe onderwijs kan niet zonder externe opdrachten, dus niet zonder nauwe samenwerking met bedrijven. De conclusie was dat bedrijven, overheden en instellingen, allen verenigd binnen de Community van de Dutch Innovation Factory hier serieus mee verder willen. Challenges (R&D-achtige opdrachten) lijkt, gezien de reacties, dé gouden greep te zijn om innovatie in onderwijs én bedrijfsleven en overheid gestalte te gaan geven. Wordt vervolgd!
 

X