yellow shape
black shape


STADSLAB ZORGINNOVATIE

Zoetermeer staat op het gebied van zorg voor een grote uitdaging. Door dubbele vergrijzing (veel oudere inwoners, die gemiddeld ouder worden) stijgt de ondersteunings- en zorgvraag, terwijl door het oplopend personeelstekort de beschikbare ondersteuning en zorg steeds verder afneemt. Om de groeiende kloof tussen vraag en aanbod het hoofd te kunnen bieden, moet zoveel mogelijk zorg voorkomen worden en inwoners moeten op een andere wijze ondersteund worden. Om te komen tot oplossingsrichtingen voor deze grote opgave is het Stadslab Zorginnovatie opgezet. Het Stadslab Zorginnovatie is van belang door de co-creatie met inwoners, partners uit zorg- en kennisinstellingen en bedrijven, maar ook om studenten praktijkgericht op te leiden binnen sociaal-technische innovatie.
 

Project Jong Senioren 

Het eerste project vanuit het Stadslab Zorginnovatie is het project Jong Senioren dat zich richt op de behoeften van senioren in Zoetermeer, met als uitgangspunt ‘Hoe bereiden jongsenioren zich voor op hun mogelijke kwetsbaarheid in gezondheid en welzijn op de lange termijn’. Het tot nu toe uitgevoerde actieonderzoek, volgens de Design Thinking methode, leverde aanbevelingen op die zijn gebruikt voor de doorontwikkeling van o.a. de thema’s levensloopbestendig wonen, mobiliteit en vitaliteit.
 

Coalitie Slimmer Thuis

Om de maatschappelijke uitdaging waar Zoetermeer voor staat op het gebied van zorg(innovatie) het hoofd te bieden, en invulling te geven aan het Stadslab Zorginnovatie, is de coalitie Slimmer Thuis opgericht. Binnen de coalitie bundelen partijen als De Haagse Hogeschool, mboRijnland, Gemeente Zoetermeer, Grey Valley/BureauVijftig en Vierstroom Zorg Thuis hun kracht vanuit de visie: "Om samenredzaamheid van 65-plussers in de regio Zoetermeer te vergroten is een brede samenwerking van partners en gebruikers nodig, die met vraaggestuurde projecten tot betekenisvolle sociale en technologische innovaties komt. De coalitie Slimmer Thuis jaagt aan, regisseert en zorgt voor een duurzame infrastructuur." Hierbij focust coalitie Slimmer Thuis zicht op het leven van de Zoetermeerse 65-plusser en wordt gezocht naar betekenisvolle innovaties die tegelijkertijd haalbaar en schaalbaar zijn. Ook wil coalitie Slimmer Thuis vraaggestuurd werken. Dit betekent dat inwoners actief gevraagd worden naar hun wensen en behoeften. 
 

Project Experimenteerhuis

Het Experimenteerhuis is een voorbeeld van een project waar bewoners actief worden bevraagd naar hun wensen en behoeften. Het Experimenteerhuis is een vertrekpunt voor projecten waarin studenten van mboRijnland en De Haagse Hogeschool senioren en hun mantelzorgers door middel van praktijkgericht onderzoek ondersteunen, op het gebied van positieve gezondheid, levensbestendig wonen, mobiliteit en zingeving. Het ingerichte Experimenteerhuis kan dienen als inspirerende ontmoetingsplek in de wijk, waar wijkbewoners kennis kunnen maken met prototypes van o.a. spraakgestuurde zorgtechnologie die aansluit bij de wensen van (jong)senioren. 

 

Meer informatie? Neem contact op met Vivianne Helderman.