yellow shape
black shape


ONDERZOEK

Een lectoraat houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en het werkveld te helpen bij het concretiseren van innovaties. Deze lectoraten zijn actief in de Dutch Innovation Factory:
 

Lectoraat Cyber Security & Safety

Onder leiding van dr. Rutger Leukfeldt

Het lectoraat Cyber Security in het mkb heeft drie pijlers: de weerbaarheid van mkb’ers, inzicht in cybercriminaliteit gericht op het mkb en de aanpak van cybercriminaliteit gericht op mkb’ers. 

Voor de bestrijding van cyberaanvallen is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek. Het doel van het lectoraat Cyber Security in het mkb is het Nederlandse mkb te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, gesteund door een evidence-base van kwalitatief hoogwaardig onderzoek. De nadruk ligt op het uitbreiden en praktisch toepasbaar maken van bestaande kennis, met specifieke aandacht voor de breedte van het onderwerp cyber security & safety. Bezoek de website van het lecoraat Cyber Security in het mkb.
 

Lectoraat Data Science

Onder leiding van prof. Lampros Stergioulas

De komende jaren is data science de belangrijkste aanjager voor innovatie. Het lectoraat Data Science aan De Haagse Hogeschool heeft als missie om duurzaam, praktijkgericht onderzoek en onderwijs te ontwikkelen op het gebied van data science en Artificial Intelligence voor gezondheid en maatschappij in de breedste zin van het woord. 

Zorg is, net als ICT, een van de sterkste economische sectoren van de gemeente Zoetermeer. Door de samenwerking met de gemeente worden ook Zoetermeerse zorgvraagstukken door dit lectoraat onderzocht. Bezoek de website van het lecoraat Data Science.