yellow shape
black shape


MBORIJNLAND

Jaarlijks volgen ongeveer 60 derde- en vierdejaarsstudenten uitdagend onderwijs in de Factory. mboRijnland zet grote stappen richting het gepersonaliseerd leren. De mbo-student is tijdens de opleiding aan zet en stippelt zijn of haar eigen studieloopbaan uit.

De studenten gaan aan de slag in multidisciplinaire teams aan een gezamenlijk IT-project voor een bedrijf. Studenten van verschillende opleidingen werken samen aan innovatieve projecten. Het multidisciplinaire onderwijs gaat nog een stapje verder. In de Dutch Innovation Factory werken mbo- en hbo-studenten ook samen aan projecten voor bedrijven. Hierdoor wordt theoretisch en praktijkgericht onderwijs gecombineerd.

Onderwijs in de DIF
Om die reden maakt mboRijnland ook bewust deel uit van de Dutch Innovation Factory (DIF). Jaarlijks volgen zowel derde- als vierdejaars ICT-studenten inspirerend en uitdagend onderwijs bij de DIF.

De DIF is de plek waar innovatie plaatsvindt op onze zes smart toepassingsgebieden (Smart Mobility, Smart Health, Smart Building, Smart Industry, Smart Logistics en Smart Energy), en waar samengewerkt wordt met onderwijs, ondernemers en overheid. Deze vorm van Smart Education zorgt ervoor dat onze student breed opgeleid is en expert is op een specifiek gebied. We werken hierin vaak samen vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology. 

Activiteiten
De activiteiten en thema’s waaraan we werken vanuit de DIF doen we in overleg en samenwerking met De Haagse Hogeschool. De belangrijkste initiatieven zijn:  

1. De ambitie om te groeien tot een Competence Centre Digital Technologies in de DIF
We werken hierbij nauw samen met De Haagse Hogeschool en de gemeente Zoetermeer. Het doel is om beter op elkaar aan te sluiten. Denk hierbij aan doorlopende leerlijnen tussen mbo en hbo. Daarnaast staat Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en het opstarten van een Associate Degree (AD) traject met De Haagse Hogeschool op de agenda.

2. Landingsbaan (opgestart initiatief)
Hierin vertalen we externe vraagstukken naar zogenoemde livinglabs. Dit zijn challenges voor het onderwijs. 

3. MKB Digiwerkplaats, regio Haaglanden (opgestart initiatief) 
De Haagse Hogeschool is penvoerder van dit initiatief (Tessa Renkers is projectleider). Meer informatie vind je hier.

4. PenTest lab
Dit staat voor ‘Penetration Test’. Wat betekent dat we gecontroleerde hacks op verzoek van bedrijven uitvoeren door ICT-studenten.

Meer informatie
Ben je benieuwd naar lopende activiteiten of wil je eventuele samenwerkingen bespreken? Neem dan contact op met Stef Smits of Ineke de Graaf. De meest recente informatie over lopende projecten vind je ook op de website van CIV Smart Technology.

Over mboRijnland
We zijn een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) in de regio Rijnland en we hebben 11 vestigingen in zes verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. We bieden middelbaarberoepsonderwijs aan in de volgende domeingericht MBO Colleges:

  • MBO College Dienstverlening
  • MBO College Economie
  • MBO College Welzijn en Zorg
  • MBO College Start Up
  • MBO College Techniek & ICT

Ook bieden we Middelbaal Laboratoriumonderwijs aan in samenwerking met Hogeschool Leiden. 

Méér dan mbo
Ons motto is: méér dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden. Wij geven studenten de kans om zichzelf vanuit hun passie en interesses te ontwikkelen. Samen met onze 1.700 medewerkers en 17.000 studenten leggen we de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op www.mborijnland.nl voor meer informatie.