yellow shape
black shape


MBORIJNLAND

Bij steeds meer van onze techniek- en ICT-opleidingen werk je als student in zogenoemde livinglabs mee aan uitdagende projecten die de wereld veranderen. Aan slimme nieuwe toepassingen van technologie. Niet alleen met techneuten onderling, ook met mensen uit hele andere sectoren, zoals de gezondheidszorg of de logistiek. ICT is hierin vaak de rode draad. Je werkt met studenten van je eigen opleiding, maar ook van andere mbo-richtingen, het vmbo, hbo of de universiteit. We maken gebruik van elkaars kennis en leren zo over grenzen heen. Grensverleggend, spannend, creatief en uitdagend dus!
 

Onderwijs in de DIF

Om die reden maakt mboRijnland ook bewust deel uit van de Dutch Innovation Factory (DIF). Jaarlijks volgen zowel derde- als vierdejaars ICT-studenten inspirerend en uitdagend onderwijs bij de DIF.

De DIF is de plek waar innovatie plaatsvindt op onze zes smart toepassingsgebieden (Smart Mobility, Smart Health, Smart Building, Smart Industry, Smart Logistics en Smart Energy), en waar samengewerkt wordt met onderwijs, ondernemers en overheid. Deze vorm van Smart Education zorgt ervoor dat onze student breed opgeleid is en expert is op een specifiek gebied. We werken hierin vaak samen vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology. 

Activiteiten

De activiteiten en thema’s waaraan we werken vanuit de DIF doen we in overleg en samenwerking met De Haagse Hogeschool. De belangrijkste initiatieven zijn:  

1.    De ambitie om te groeien tot een Competence Centre Digital Technologies in de DIF
We werken hierbij nauw samen met De Haagse Hogeschool en de gemeente Zoetermeer.
Het doel is om beter op elkaar aan te sluiten. Denk hierbij aan doorlopende leerlijnen tussen mbo en hbo. Daarnaast staat Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en het opstarten van een Associate Degree (AD) traject met De Haagse Hogeschool op de agenda.

2.    Landingsbaan (opgestart initiatief)
Hierin vertalen we externe vraagstukken naar zogenoemde livinglabs. Dit zijn challenges voor het onderwijs. 

3.    MKB Digiwerkplaats, regio Haaglanden (opgestart initiatief) 
De Haagse Hogeschool is penvoerder van dit initiatief (Tessa Renkers is projectleider). Meer informatie vind je hier.

4.    PenTest lab
Dit staat voor ‘Penetration Test’. Wat betekent dat we gecontroleerde hacks op verzoek van bedrijven uitvoeren door ICT-studenten.
 

Meer informatie

Ben je benieuwd naar lopende activiteiten of wil je eventuele samenwerkingen bespreken? Neem dan contact op met Stef Smits of Ineke de Graaf. De meest recente informatie over lopende projecten vind je ook op de website van CIV Smart Technology.
 

Over mboRijnland

We zijn een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) in de regio Rijnland en we hebben 11 vestigingen in zes verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. We bieden middelbaarberoepsonderwijs aan in de volgende domeingericht MBO Colleges:

  • MBO College Dienstverlening
  • MBO College Economie
  • MBO College Welzijn en Zorg
  • MBO College Start Up
  • MBO College Techniek & ICT

Ook bieden we Middelbaal Laboratoriumonderwijs aan in samenwerking met Hogeschool Leiden. 
 

Méér dan mbo

Ons motto is: méér dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden. Wij geven studenten de kans om zichzelf vanuit hun passie en interesses te ontwikkelen. Samen met onze 1.700 medewerkers en 17.000 studenten leggen we de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op www.mborijnland.nl voor meer informatie.