yellow shape
black shape


CHALLENGES

De HBO-ICT-differentiatie Innovative Development (ID) is een bijzondere differentiatie: ID is namelijk gebaseerd op onderzoekend leren en vraaggestuurd onderwijs. Centraal staat een zogeheten challenge.

Wat is een challenge?
Een challenge kan een innovatieve, multidisciplinaire opdracht of project zijn waar studenten (minimaal) een semester hun volle aandacht aan geven. Een challenge kan onder meer een product of te bouwen prototype, een onderzoek of een experiment zijn. De inhoud van de challenge kan een specifieke focus hebben, maar mag ook uit meerdere elementen bestaan, zoals business, data, software en/of security.

Onderwijs is uitdaging
Als studenten voor de differentiatie ID kiezen, worden ze uitgedaagd en kiezen ze ervoor om hun talenten optimaal te ontdekken en te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om te focussen op de gebieden waarin zij excelleren. De challenge ís het onderwijs; er wordt daarnaast geen vast programma aangeboden zoals bij de overige differentiaties. Studenten krijgen de ruimte om hun opdracht te exploreren en worden hierin begeleid door docenten in de rol van coaches met wie zij per semester maatwerkonderwijs inplannen. Kortom: het onderwijs wordt afgestemd op de challenge waarmee de studenten aan de slag gaan.

Heb je een challenge voor studenten?
ID biedt de flexibiliteit en ruimte om allerlei verschillende challenges in te brengen. In overleg is veel mogelijk! Wil je een challenge inbrengen of van gedachten wisselen? Neem contact op met Hamza Soekhai via h.soekhai@hhs.nl.

Hieronder een overzicht van challenges waarmee studenten momenteel bezig zijn.

P-Direkt Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijks-relaties - De hybride werkplek van de toekomst

yellow shape

Bij de Rijksoverheid gaan we hybride werken. Dit betekent dat, als het past binnen het werk, rijksambtenaren deels op kantoor werken en deels thuis of op een andere plek.

Met bijna 140.000 rijksambtenaren heeft hybride werken grote gevolgen voor de fysieke werkplek (het kantoor of de thuiswerkplek), de digitale werkomgeving (denk aan middelen) en de sociale werkp ...

Lees meer

Dunea - Drukte in de duinen

yellow shape

Steeds meer mensen weten de natuur te vinden. De drukte in natuurgebieden is toegenomen en zal blijven groeien als gevolg van bevolkingsgroei in de regio. Wij gunnen iedereen een bezoek aan de duinen, maar dat moet in balans blijven met de kwetsbare natuur die ook de drinkwaterwinning beschermt. Het voorkomen van plaatselijk overtoerisme is beter dan genezen. Daarom werkt Dunea aan oplossin ...

Lees meer

De Haagse Hogeschool - IoT Madurodam

yellow shape

De challenge is om een IoT Madurodam tafel in te richten om vervolgens te kunnen gebruiken voor het beantwoorden van security vraagstukken.

Het komen tot en het gebruik van deze tafel wordt aan ID-studenten gepresenteerd als een challenge. Het doel is om een eerste versie van de Madurodam-tafel af te hebben, zodat deze gepresenteerd kan worden om daarna door te pakken op wat er dan ...

Lees meer

De Haagse Hogeschool, Dutch Innovation Factory - Balie van de toekomst

yellow shape

Voor de Dutch Innovation Factory willen wij dat studenten de balie van de toekomst ontwerpen. Wij zijn op zoek naar innovatieve en out-of-box ideeën die door middel van een proefopstelling gerealiseerd worden door de studenten. Er zijn veel oplossingsrichtingen en de studenten zijn vrij in hun keuze. Zo kan wellicht een robot werkzaamheden overnemen, of misschien een hologram met de CE ...

Lees meer

De Haagse Hogeschool - MultiBall-challenge

yellow shape

De MultiBall-beweegmuur is een interactieve muur met een groot touchscreen waar kinderen met een bal allerlei interactieve spellen kunnen spelen en trainingsmodules kunnen volgen. De beweegmuur bestaat uit een groot frame met infraroodsensoren, een computersysteem en geïntegreerde geluidsboxen. Alle ballen groter dan vier centimeter, maar ook een hand worden door de sensoren herkend. D ...

Lees meer

De Haagse Hogeschool - Doorontwikkeling beweegapplicatie

yellow shape

Het doorontwikkelen van een applicatie waardoor kinderen beter worden in bewegen met behulp van sensoren, camerabeelden en gamification, waarbij feedback op resultaten of bewegingen gegeven wordt met behulp van Artificial Intelligence (bewegingsherkenning).

Lees meer