yellow shape
black shape


BIG DATA INNOVATIEHUB

Een nieuwe plek voor kennis en ontwikkeling, dat is de Big Data Innovatiehub. Hier wordt big data toegepast in e-health en cyber security en er wordt samengewerkt met het lectoraat IT & Samenleving van De Haagse Hogeschool. Hier worden concrete oplossingen bedacht voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken met of dankzij de inzet van big data.

Je kunt hier terecht met al je vragen over big data. Start wanneer deze vragen zijn beantwoord je onderzoek en werk mee aan de oplossingen van morgen!
 

Over de Big Data Innovatiehub

De Big Data Innovatiehub is het startpunt voor innovatie, onderzoek en kennisuitwisseling rondom big data voor bedrijven, start-ups en (onderwijs)instellingen in Zuid-Holland. Deze netwerkorganisatie bestaat uit dataspecialisten, beleidsmedewerkers en studenten die werken bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Zij werken ieder aan het uitvoeren van toegepast onderzoek gericht op actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals zorg, smart living en logistiek. Het aanbod bestaat onder andere uit het faciliteren en organiseren van workshops, projecten, kennissessies en het uitvoeren van een Big Data Quickscan. 
 

Voorbeeldprojecten

Samen op Pad
Een aantal gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt gezamenlijk aan het project Samen op Pad. Het project heeft als doel met slim hergebruik van digitale informatie bij te dragen aan een verbeterde toegankelijkheid voor mensen met een beperking binnen de metropoolregio. 

Voorspelmodel assetmanagement
In dit project werken studenten, dataprofessionals en onderzoekers van het lectoraat Data Science aan het verbeteren van het onderhoud van assets. Op basis van data die binnen de gemeente beschikbaar zijn en gegevens uit externe bronnen wordt de wegkwaliteit van wegen in de regio voorspeld. Zo kunnen beleidsambtenaren gemakkelijk wegen identificeren die aan onderhoud toe zijn en deze opnemen in de planning voor onderhoud of vervanging.