yellow shape
black shape


BIG DATA INNOVATIEHUB: HET DATALAB IN DIF

Data science en AI-toepassingen ontwikkelen zich snel en zijn terug te vinden in alle facetten van de maatschappij. De gemeenschappelijke deler is data, dat als grondstof voor alle toepassingen gebruikt wordt.

Het datalab (ook wel Big Data Innovatiehub genoemd) brengt de kennis, vaardigheden, data en technologie samen om daadwerkelijk opdrachten te kunnen uitvoeren. Online is het nieuwe normaal geworden op veel verschillende levensterreinen – van werken en leren tot ontspannen. De verwachting is dat de digitale transformatie zich steeds verder zal voortzetten. Dit vraagt van ondernemers om zich aan te passen. Het optimaal gebruik van data is daarin een voorwaarde. Maar niet alle mkb’ers hebben de mogelijkheid of middelen om hun vraagstukken zelf op te lossen.

Innoveren met data in het mkb
Voor die ondernemers is er het datalab. Ben jij mkb-ondernemer in de regio Zoetermeer/Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en wil je een stap maken in het (beter) toepassen van data in je bedrijf? Dan is de Big Data Innovatiehub er voor jou: jouw vraagstuk wordt vertaald naar een data science- en/of AI-opdracht die door specialisten (in opleiding) wordt uitgevoerd. Deze dienstverlening is kosteloos.

Ondernemers, onderwijs en onderzoek
De dienstverlening van het datalab wordt geleverd vanuit de opleiding HBO-ICT van De Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory en staat onder leiding van een data scientist van het lectoraat Data Science en lectoraat Cybersecurity in het mkb. Zo kunnen IT-studenten met bedrijfsdata en openbare databronnen aan de slag om een vraagstuk van een ondernemer op te lossen en tegelijkertijd een leerproces te doorlopen.

Contact? Mail jouw vraag(stuk) naar Raymond Hoogendoorn.
Welcome to the playground for digital innovators. We create to connect!

Voorbeeldprojecten

Samen op Pad
Een aantal gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag werkt gezamenlijk aan het project Samen op Pad. Het project heeft als doel met slim hergebruik van digitale informatie bij te dragen aan een verbeterde toegankelijkheid voor mensen met een beperking binnen de metropoolregio. 

Voorspelmodel assetmanagement
In dit project werken studenten, dataprofessionals en onderzoekers van het lectoraat Data Science aan het verbeteren van het onderhoud van assets. Op basis van data die binnen een gemeente beschikbaar zijn en gegevens uit externe bronnen wordt de wegkwaliteit van wegen in de regio voorspeld. Zo kunnen beleidsambtenaren gemakkelijk wegen identificeren die aan onderhoud toe zijn en deze opnemen in de planning voor onderhoud of vervanging.