Harm Meijer, community-lid van het eerste uur, innoveert op het gebied van goed bestuur en toezicht. “Goed opdrachtgeverschap, goed bestuur en capabel toezicht in organisaties is niet vanzelfsprekend.”

Governance is de handeling of de wijze van besturen. Cultuur, houding en gedrag zijn hoofdaspecten. “Er loopt veel onderzoek naar integriteit en het verminderen van fraude en corruptie. Er is een overvloed aan regels, opleidingen en gedragscodes, maar er verandert weinig!”
Harm zet zich in om een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse bestuurspraktijk. Dit doet hij in samenwerking met universiteiten en onder andere de Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory. Samen ontwikkelen zij integriteitsystemen voor het monitoren van integriteit en professionele verantwoordelijkheid in organisaties. In de Innovatielabs van de Dutch Inoovation Factroy en de Haagse Hogeschool wil hij de systemen toetsen aan praktijksituaties.

X