yellow shape
black shape

Judith de Bie (Grey Valley – Coalitie Slimmer Thuis): ‘Zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen’

30 mei 2021

De Nederlandse samenleving is hard aan het vergrijzen. Doordat het aantal ouderen steeds groter wordt, en senioren ook steeds ouder worden, spreekt men zelfs van een dubbele vergrijzing. Dat zorgt voor extra druk op de toch al overbelaste zorg. Wist je dat in 2020 meer dan de helft van alle volwassenen in Nederland al 50 jaar of ouder is? Door ouderen langer thuis te laten wonen kunnen we de zorg ontlasten. De coalitie Slimmer Thuis moet ervoor zorgen dat dankzij slimme oplossingen in huis onze ouderen comfortabel, zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen.

Slimme brandmelders, een tablet of horloge met een gps- en belfunctie, of een koelkast of toilet met sensoren die registreren of senioren wel eten of naar het toilet gaan. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van slimme innovaties waardoor ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. “Tijdens het congres ‘Slimmer Thuis’ dat de programma’s ‘Langer Thuis’ en ‘Eén tegen eenzaamheid’ organiseerden, stond de vraag centraal hoe we slimme oplossingen bij de ouderen thuis konden krijgen,” legt Judith de Bie, directeur bij Bureauvijftig en een van de deelnemers aan de coalitie Slimmer Thuis, uit. “Vanuit de overheid is er een opgave waarin staat dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Dat is leuk bedacht, maar dat moet ook wel mogelijk zijn.”

Coalitie Slimmer Thuis
“Als je kijkt naar de Zoetermeerse opgave dan zie je dat de druk op de zorgketen groot is en ook hier de dubbele vergrijzing duidelijk zichtbaar wordt,” constateert De Bie. “Het tempo waarin Zoetermeer aan het vergrijzen is, ligt hoog. Dat is een ontwikkeling die je eigenlijk al aan had zien komen, maar waarop de laatste jaren eigenlijk niet of nauwelijks geanticipeerd is.”

Na een congres over deze ontwikkelingen werkte Zoetermeer met verschillende partijen aan een zorg- en innovatieagenda. Binnen die samenwerking ontstond de wens voor een coalitie die zich richt op het stuk Slimmer Thuis. “Een coalitie die wil dat mensen in staat worden gesteld om hun eigen leven zoveel mogelijk zelf, of met behulp van hun sociale netwerk en directe omgeving, te organiseren. Daarbij zijn slimme oplossingen in en om het huis op een bepaald moment onmisbaar,” aldus De Bie.

Voorbeelden van dit soort slimme oplossingen zijn sensoren in de koelkast die meten of mensen wel eten, sensoren die het toiletgebruik registreren, maar ook een robot die aangeeft dat de medicijnen ingenomen moeten worden. De kerngroep van de coalitie wordt gevormd door de gemeente Zoetermeer, het lectoraat Technology for Health van De Haagse Hogeschool, het CIV Welzijn & Zorg, Vierstroom Zorg Thuis en Grey Valley/Bureauvijftig. “Haar missie is de zelfredzaamheid van 65+’ers in de regio Zoetermeer te vergroten. Daarvoor is een brede samenwerking nodig van partners die in co-creatie met vraaggestuurde projecten tot betekenisvolle, sociale en technologische innovaties komen. De coalitie Slimmer Thuis jaagt dit aan, regisseert en zorgt voor een duurzame infrastructuur.”

 

Valpreventie
Samen met Nutricia, Veiligheid NL en een fysiotherapiegroep uit Zoetermeer is de coalitie bezig om een samenwerking op te zetten op het gebied van valpreventie. Steeds meer bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door niet alleen hun eigen producten op de markt te brengen, maar door ook te investeren en participeren in projecten die een breder maatschappelijk doel dienen. “Ouderen die vallen kunnen hierdoor vaak langdurig letsel oplopen. Door het geven van betere voorlichting en het aanreiken van oefeningen hoe je beter kunt vallen, in combinatie met de voorlichting over gezondere voeding en het aanbieden van specifieke innovaties als bijvoorbeeld een heupairbag, wil de coalitie het vallen waar mogelijk voorkomen en het aantal valincidenten terugdringen.”

Het Experimenteerhuis
Veel innovaties die je op dit moment ziet, zijn van bovenaf bedacht. De coalitie Slimmer Thuis wil juist onderzoeken of je zorginnovatie van onderaf kunt stimuleren, dus vraaggestuurd. Om dit mogelijk te maken, wordt gewerkt aan een inwonersplatform van ongeveer 500 personen en is er een praktijkgericht onderzoek dat door het practoraat van mboRijnland en De Haagse Hogeschool geïnitieerd is. Bij dit onderzoek maken zij gebruik van Het Experimenteerhuis in het Dutch Innovation Park. “Dit is een grote zeecontainer naast de Dutch Innovation Factory die helemaal is ingericht als een woning vol slimme toepassingen.” In dit Experimenteerhuis kunnen inwoners uit Zoetermeer niet alleen zorginnovaties in de praktijk testen, maar is er ook ruimte voor gesprekken over aan welke innovaties behoefte is. “Want met slimmere oplossingen, krijg je ook slimmere inwoners.

Je merkt dat de deelnemende partijen enorm gemotiveerd zijn om innovaties te ontwikkelen waar de inwoners van Zoetermeer echt iets aan hebben. Door een groot inwonersplatform te bouwen, creëer je tegelijkertijd ook een soort proeftuin waarin start-ups hun innovaties kunnen testen. Dat is met name erg interessant voor Grey Valley, hét innovatienetwerk en dé incubator voor vergrijzing. Voor de onderwijsinstellingen zoals De Haagse Hogeschool en mboRijnland is het erg interessant om te zien wat er allemaal gebeurt als je zoiets opbouwt.