yellow shape
black shape

Jan van Laake (mboRijnland): ‘We willen meer en meer in de slipstream van ontwikkelingen komen’

25 april 2021

In de Dutch Innovation Factory werken het CIV Smart Technology en mboRijnland samen met bedrijven en onderwijspartners aan de beroepen voor de toekomst. ICT is daarin de rode draad, omdat het in alle toepassingsgebieden een belangrijke rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, zelfrijdend vervoer of het gebruik van Artificial Intelligence bij het bestrijden van misdaad. Steeds vaker werken studenten samen aan dit soort ICT-vraagstukken.

Jan van Laake, directeur Techniek & Innovatie bij mboRijnland en CIV Smart Technology, is erg blij met de uitbreiding van de activiteiten van mboRijnland in de Dutch Innovation Factory. “Het biedt kansen voor samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven in Zoetermeer.” Voor mboRijnland en CIV Smart Technology zijn daarin vier dingen belangrijk. De doorlopende leerlijn vmbo/mbo, de leerlijn mbo/hbo met De Haagse Hogeschool, zorgen dat je onderzoek doet en dat je partner bent voor het bedrijfsleven in de regio om IT-onderwijs te geven en aan digitaliseringsvraagstukken te werken. “We willen met elkaar meer en meer in de slipstream van ontwikkelingen komen.”

Bijblijven bij het curriculum
Het CIV Smart Technologie is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten, hogescholen en een aantal vmbo’s in de regio. In de samenwerking staan twee dingen centraal: mensen inte­resseren voor techniek en ze aan een zo goed en hoog mogelijk niveau diploma helpen, en daarmee de arbeidsmarkt goed bedie­nen. “We willen gelijke tred houden met alle ontwikkelingen die er zijn”, legt Van Laake uit. “De veranderingen in de techniek gaan erg snel. Als je dat op een rustige manier probeert te begrijpen en in je curriculum probeert te stoppen dan loop je eigenlijk altijd achter.” Dat is volgens Van Laake dan ook de kern waarom de samenwer­king tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeenten zo belangrijk is. “Zo kun je samen thema’s kiezen waaraan je gaat werken en van gaat leren in living labs.”

In co-creatie met het hbo
Het is in zijn ogen niet alleen belangrijk dat mbo en hbo samen­werken, maar ook dat het vmbo daarin wordt meegenomen. “Techniekonderwijs in het vmbo staat onder druk. Daarom moet je in de hele keten van vmbo, mbo en hbo samenwerken.” De mbo/hbo-samenwerking is een van de primaire redenen voor mboRijnland om in de Dutch Innovation Factory te zitten. “Voor ICT-onderwijs is een onderwijsinstelling als De Haagse Hogeschool erg belangrijk. Niveau 4-studenten kunnen zo gemakkelijk door­stromen naar het hbo en op deze manier kunnen we in co-creatie optrekken met bedrijven.”

Goede voorbeelden daarvan zijn de MKB Digiwerkplaats, de PentestHub en de landingsbaan – een platform voor vraagstuk­ken van bedrijven en overheden. “ICT is de satéprikker door veel verschillende toepassingsgebieden zoals zorg, wonen, security en mobiliteit heen.”

Met en voor het bedrijfsleven
De activiteiten van mboRijnland worden steeds meer afgestemd op de agenda van het bedrijfsleven en de gemeente. Veel opleidin­gen zijn monodisciplinair. “Door in de praktijk te werken op locatie heb je te maken met veel meer vakgebieden en ontstaat interdisci­plinair en hybride leren.”

Kennispartner
Hiervoor zijn zes verschillende toepassingsgebieden gedefinieerd, te weten: Smart Energy, Smart Building, Smart Logistics, Smart Industry, Smart Health en Smart Mobility. Deze gebieden matchen goed met wat de verschillende gemeenten in de regio aan het uitvoeren zijn. “Op die kruisvlakken willen we activiteit krijgen zo­dat er een nog betere integratie plaatsvindt tussen techniek en de vraagstukken uit de maatschappij. Als onderwijsinstelling worden we steeds meer een kennispartner omdat je als zelfstandige school alleen niet makkelijk vooruit komt. Dat is de rol van het CIV Smart Technology. Als je, door samenwerking met partners, iets aan kunt leren en tegelijkertijd een maatschappelijk probleem kunt aanpak­ken dan word ik daar heel erg blij van.”