yellow shape
black shape

Fokko Veegens (Delta-N): “DevOps is het totaalplaatje”

23 april 2021

Fokko Veegens (DevOps-consultant bij Delta-N) begeleidt studenten in het leren en toepassen van DevOps. Delta-N is lid van de Dutch Innovation Community.

DevOps wordt gebruikt om ontwikkeling en onderhoud aan elkaar te koppelen en integraal aan te pakken. In het verleden was het moeilijk om wijzigingen in software aan te brengen, omdat deze wijzigingen impact hadden om de bestaande software. DevOps zorgt dat dit proces gestroomlijnder gaat.

De zorg
“Ik vind de zorg altijd een goed voorbeeld om DevOps uit te leggen.” Een team in de zorg bestaat uit mensen die een eigen specialiteit hebben en eigen vaardigheden bezitten. Een arts, een therapeut en een psycholoog zijn allemaal betrokken bij het herstel van de patiënt. Zeker bij speciale casussen is het vaak nuttig om mensen uit verschillende gebieden bij elkaar te zetten, zodat zij kunnen discussiëren over de problematiek waarmee zij te maken hebben. Wanneer een bedrijf DevOps gebruikt, is het erg belangrijk dat collega’s van verschillende afdelingen vanaf het begin erbij worden betrokken. “Je wilt eigenlijk kleine teams die aan kleine stukjes product werken, zodat de kleine stukjes product snel naar productie kunnen worden gebracht.”

Vier belangrijke pijlers
“Wij vinden dat DevOps vier belangrijke pijlers heeft: cultuur, mensen, processen en technologie. Het is heel lastig, zeker op afstand, om het cultuur- en procesverhaal over te brengen. Naar mijns inziens zijn cultuur en mensen de belangrijkste factoren in DevOps. Je kan niet een stuk tooling uit het niets bij een bedrijf naar binnen schuiven. Dat is hetzelfde als een scrumbord ophangen zonder uitleg en verwachten dat iedereen de scrum-methode gebruikt. DevOps is een totaalplaatje.”

Schoolproject bij De Haagse Hogeschool
Delta-N geeft in tien weken negen hoorcolleges en daarnaast werken studenten in projectgroepen om een stuk software te bouwen. Tijdens het bouwen passen studenten toe wat zij tijdens de hoorcolleges hebben geleerd. “Wij motiveren studenten om al heel vroeg de uitrol naar de productie-omgeving te doen. Uiteindelijk moeten de groepen elkaars producten testen. Dat is eigenlijk het ultieme moment waar studenten geconfronteerd worden met problemen in de productie.”

Tips voor studenten
“Als je de mogelijkheid hebt om het DevOps-blok te volgen aan De Haagse Hogeschool, volg dit vak. Studenten geven vaak aan dat dit vak alle puzzelstukjes op hun plek laat vallen.” Daarnaast is er een boek geschreven over DevOps waarin staat wat DevOps voor jou kan betekenen. Het boek heet: The Phoenix Project van Gene Kim.