yellow shape
black shape

Dé playground for digital innovators!

25 maart 2021

Nieuwsbericht Streekblad Zoetermeer 29 maart 2021.

 

Zoetermeer - Steeds meer studenten vinden de weg naar HBO-ICT in Zoetermeer. De Dutch Innovation Factory (DIF) biedt plaats aan differentiaties, minoren, afstudeerprogramma’s en labs met een sterke focus op digitale innovatie. Onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven vormen de drie pijlers.

DIF als speeltuin
Nu zijn de gangen verlaten, maar normaal is het in de DIF een drukte van belang. Wie hier een jaar geleden naar binnen liep, kon zich vergapen aan de variëteit aan studentactiviteit. Studenten pitchten hun slimme prullenbakken, die zelf een seintje geven als het tijd is om geleegd te worden. Een clubje verkleed als Romeinse soldaten probeerde bezoekers ertoe te verleiden om een door hen ontwikkelde game te spelen. Elders in het gebouw, in de pentest-hub, hielden studentengroepen zich bezig met ethisch hacken.

Al een jaar vindt het grootste deel van het onderwijs online plaats, maar ook in de digitale DIF bruist het. Dave Stikkolorum, teamleider van locatie Zoetermeer: ‘De Haagse Hogeschool biedt de opleiding HBO-ICT aan op drie vestigingen, elk met een verschillend karakter. De DIF vormt voor ons een playground for digital innovators, for a better world. Die doelstelling zie je terug in al het onderwijs dat wij hier aanbieden.’

Differentiaties
Om kennis op te doen van de diverse aspecten van ICT volgen studenten eerst een half jaar een basissemester. Dit semester dient ook ter oriëntatie, zodat een student vervolgens een weloverwogen keuze kan maken voor één van de vijf differentiaties. Twee daarvan worden aangeboden in Zoetermeer: Innovative Development (ID) en Information Security Management (ISM).

Bij ID brengen organisaties zogeheten challenges in: projecten waar studententeams steeds een half jaar aan werken. Studenten identificeren het kernprobleem, bedenken een innovatieve oplossing en ontwikkelen ten slotte een product of concept. Gedurende het gehele semester werken ze daarvoor nauw samen met de opdrachtgever. 

ISM richt zich op de vraag hoe we ons veilig kunnen bewegen in een wereld die in toenemende mate digitaliseert. Steeds meer activiteiten vinden online plaats. De informatiestromen zijn echter kwetsbaar. Met een focus op mens, organisatie en techniek leren studenten hoe ze de digitale wereld veiliger maken.

Divers aanbod
De combinatie van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven is ook zichtbaar in de rest van het aanbod. Zo bevat de DIF verschillende labs, zoals het Innovation Lab en Dutch Software Lab, waarbinnen studenten, docenten en bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve producten en het uitvoeren van onderzoek. Naast de diverse afstudeerprogramma’s die worden aangeboden kunnen studenten hier bovendien terecht voor minoren die gericht zijn op applicatieontwikkeling, het opzetten van een online start-up, game development of research.

Een ‘playground for digital innovators’. Maar ook: ‘for a better world’. De ontwikkelde kennis, vaardigheden en producten moeten bijdragen aan een mooiere, betere wereld. Zo spraken het afgelopen jaar studenten van de minor Research and Scientific Writing op wetenschappelijke conferenties in onder andere Hongarije en China. Hun bijdragen gingen over onderzoek dat ze zelf hadden opgezet en uitgevoerd, en dat gericht was op onderwijsinnovatie. Studenten van Game Development & Simulation ontwikkelden in samenwerking met Vialis een spel dat basisschoolkinderen leert om zich veilig en bewust te gedragen in alledaagse verkeerssituaties. Met Siemens werd gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een digital twin van de Haagse Koningstunnel, zodat hulpverleners in VR kunnen trainen hoe ze moeten omgaan met calamiteiten in de tunnel. 

Stikkolorum: ‘Ieder die in Zoetermeer komt studeren leiden we op voor de wereld van morgen. Ons vakgebied verandert namelijk voortdurend. De toekomst is op ICT-gebied één grote challenge: we moeten naar die “better world” met enthousiaste, innovatieve studenten.’

Meer weten?
Meer weten? Meld je hier aan voor de online Open Dag op 9 april

Volg ons op LinkedInTwitter en Facebook!