yellow shape
black shape

Rutger Leukfeldt (lectoraat Cyber Security) geeft belangrijke informatie over cybercriminaliteit

12 maart 2021

Het lectoraat Cyber Security van De Haagse Hogeschool, gevestigd in de Dutch Innovation Factory, wordt vormgegeven door lector Rutger Leukfeldt. Dat cybersecurity op dit moment een hot topic is, moge wel duidelijk zijn. In dit DIFx-interview vertelt Rutger Leukfeldt hoe hij met behulp van onderzoekers en studenten actief aan het werk gaat in dit kat-en-muisspelletje.

Er is regelmatig in het nieuws te lezen dat cyberaanvallen zijn afgeslagen, maar ook zijn gelukt bij diverse bedrijven en organisaties. Het is daarom belangrijk dat er praktisch onderzoek wordt gedaan naar het ontdekken en het tegengaan van cybercriminaliteit.

Het belang van cybercriminaliteit
Maar cybercriminaliteit wordt nog niet heel lang als probleem erkent. “Ik ben nu zelf vijftien jaar als onderzoeker actief op het gebied van cybercriminaliteit. Wie zijn de daders? Wat zijn de werkwijzen? Maar aan de andere kant ook: wie zijn de slachtoffers? Vijftien jaar geleden moest je echt heel hard roepen voordat mensen begrepen dat cybercriminaliteit een relevant probleem is.” De laatste vijf jaar zien allerlei partijen, zoals bedrijven, (lokale) overheden en gemeentes, dat dit echt een vorm van criminaliteit is waar de samenleving ontzettend veel mee te maken krijgt en alleen maar groter en groter wordt. “Daar moeten wij met zijn allen wat aan doen.”

De menselijke factor
Steeds meer mensen zijn online, dus mogelijk slachtoffer van cybercriminelen. De menselijke factor is vanuit meerdere perspectieven van belang. “De cybercrimineel is ook een mens. Als je de crimineel niet begrijpt dan weet je niet tegen wie je vecht.” Ook de gebruikers zijn mensen die steeds meer waarden hechten aan de verschillende systemen. “Letterlijk de financiële waarde van je bankrekening. Als een crimineel toegang krijgt tot mijn telefoon heeft die ook toegang tot mijn bankrekening.” En tot slot maakt het thuiswerken de mogelijkheden voor cybercriminelen alleen maar groter. Het is van belang dat gebruikers weten wat cybercriminaliteit inhoud en daar ook naar gaan handelen. “Maar dat blijkt ontzettend lastig te zijn. Misschien heeft iemand een hoge werkdruk, je moet nog vijftig mails lezen.. Het is erg complex om mensen te sturen op dat gebied.”

De toekomst
“De doelstelling van 2021 is dat er voor het einde van het jaar echt een virtueel lab is waar je kunt experimenteren met data van bedrijven. Wij hebben ook afspraken met de gemeente Zoetermeer gemaakt om samen experimenten te gaan doen. Wij kunnen een heel mooi lab en goede ideeën hebben, maar uiteindelijk moet je dat gaan doen met echte mensen en echte bedrijven.” Hierdoor wordt het een wisselwerking tussen onderzoek, waar docenten en studenten aan mee werken, en de praktijk helpen. “Eind 2022 hoop ik dat we met zijn allen weer in de Dutch Innovation Factory kunnen zitten en dat we daar een mooie fysieke plek hebben.”

Bekijk hieronder het DIFx-interview met Ruter Leukfeldt waar hij nog meer vertelt over de onderzoeken en experimenten op het gebied van cybercriminaliteit en waarom elk gebruiker cybercriminaliteit niet mag onderschatten.