yellow shape
black shape

Lectoraat Cybersecurity in het mkb heet nu: lectoraat Cybercrime & Cybersecurity

20 januari 2022

De nieuwe naam Cybercrime & Cybersecurity doet beter recht aan het actuele onderzoeksprogramma; de kennisbehoefte over deze onderwerpen leeft niet alleen bij het mkb maar wordt ook door (lokale) overheden en publieke instellingen ervaren.

Cybercrime & Cybersecurity, onder leiding van dr. Rutger Leukfeldt, is een van de lectoraten van het Kenniscentrum Cyber Security in de Dutch Innovation Factory (Dutch Innovation Park, Zoetermeer). In het gezamenlijke onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum staan drie pijlers centraal: mens, organisatie en techniek. Binnen het lectoraat ‘Cybercrime & Cybersecurity’ ligt met name de expertise van de menselijke kant van cybersecurity (human factors of cybercrime).

Lees het volledig bericht over de naamswijziging hier.