Zaterdag 1 februari om 10 uur opent Dutch Innovation Factory haar deuren voor middelbare scholieren, mbo’ers, ouders en belangstellenden om een kijkje te nemen bij het onderwijs dat in Zoetermeer gegeven wordt. Studenten uit alle leerjaren laten zien wat zij afgelopen jaar gemaakt hebben. Je kunt demo’s zien van software-apps, games uitproberen, pitches horen van student-ondernemers en nog veel meer. Je kunt met docenten en studenten praten het onderwijs in DIF ervaren in proeflessen en meedoen aan een rondleiding in het gebouw.  De open dag duurt tot 14 uur.
link: Open Dag programma Zoetermeer
 
 

X