De tentamentijd is begonnen. Studenten van De Haagse Hogeschool gaan vanaf donderdag 18 juni beginnen met het afleggen van hun toetsen, en de Dutch Innovation Factory is voorbereid.

Volgens het protocol van De Haagse Hogeschool zijn er een aantal aanpassingen gedaan om de afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen tijdens de tentamenperiode, voor zowel studenten als docenten. De bureaus zijn op gepaste afstand van elkaar gezet, de belijning op de vloeren is aangebracht en er wordt zorgvuldig omgegaan met hygiënevoorschriften.

Ruimte
Er mogen maximaal 120 studenten per zitting aanwezig zijn in het gebouw. Vanwege de huidige afstandsnormen bieden de leslokalen te weinig ruimte. Daarom is het auditorium heringericht om aan meer studenten ruimte te kunnen bieden.

Vervoer
Het openbaar vervoer is een veelgebruikt vervoermiddel onder studenten. Om het OV zoveel mogelijk te ontlasten, is besloten om de toetsen uitsluitend tussen 11:00 en 15:00 uur te laten plaatsvinden. Zo kunnen studenten de drukte in de spits vermijden.

Parkeren
Ook wordt aan studenten gevraagd om, waar mogelijk, met de fiets of auto naar de Dutch Innovation Factory te komen. Om genoeg parkeerplekken te kunnen faciliteren, staan diverse ondernemers in het Dutch Innovation Park voor een paar weken hun parkeerplaatsen af voor studenten en docenten.

Deze voorzorgsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het de studenten zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt, zodat zij zich vooral kunnen focussen op hun tentamens.

Volg de Dutch Innovation Factory op Facebook en LinkedIn!

X