Lectoraat Data Science

Lectoraat Data Science

In februari 2020 is het lectoraat Data Science in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer gestart. Het lectoraat focust zich op alles wat te maken heeft met praktijkgericht onderzoek op het gebied van data science en Artificial Intelligence. Dit betekent dat...
RAAK-publiek project: De Stad als Lab

RAAK-publiek project: De Stad als Lab

De Stad als Lab: kansen en dilemma’s voor wijkprofessionals. Zo heet het RAAK-publiekproject dat op 1 september 2020 zal starten. De Haagse Hogeschool heeft van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA* een subsidie ontvangen om met verschillende...
Gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool & HBO-ICT

Gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool & HBO-ICT

De gemeente Zoetermeer en De Haagse Hogeschool zetten hun succesvolle samenwerking rondom de opleiding HBO-ICT en de Dutch Innovation Factory voort. De aanpak van maatschappelijke vraagstukken in Zoetermeer vraagt om een duurzame samenwerking. Daarom wordt bekeken...
Op weg naar InnoLabs in Zoetermeer

Op weg naar InnoLabs in Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot Living Lab. Dit betekent dat de stad als levensechte experimenteerruimte wordt gebruikt. Verschillende vraagstukken waar de gemeente aan werkt worden, samen met De Haagse Hogeschool, onderzocht en...
Global Game Jam@DIF 31 januari – 2 februari 2020

Global Game Jam@DIF 31 januari – 2 februari 2020

De Global Game Jam is een wereldwijd evenement waar in meer dan 90 landen aan mee wordt gedaan. Het doel van het evenement is om een weekend lang met een team games te ontwikkelen rondom een thema wat pas op de vrijdag zelf door de organisatie bekend wordt gemaakt! In...
X